Anja Andric

Anja Andrić

C# Software Engineer

Anja je svoje IT putovanje započela kao developer da bi svoja interesovanja preusmerila na QA oblast i postala test developer. Kao neko ko razume sve aspekte jedne aplikacije koja se razvija, zna da uvede automatizaciju u svako okruženje i da je postavi na pravi način.Sa iskustvom predavača još od fakulteta, može da prenese znanje svakoj osobi bez obzira na prethodno znanje.

Ostali članovi